Raporty bieżące

 • Wszystkie
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
Podstawa prawna
Zawarcie umowy znaczącej
Zawarcie umowy znaczącej
Uchwała o wypłacie dywidendy
Uchwała o wypłacie dywidendy
Rejestracja zmian w statucie
Rejestracja zmian w statucie
Zawarcie umowy znaczącej
Zawarcie umowy znaczącej
Wybór audyora
Wybór audyora
Projekty uchwał na NWZA
Projekty uchwał na NWZA
Powołanie członka zarządu
Powołanie członka zarządu
Zawarcie umowy znaczącej
Zawarcie umowy znaczącej
Zawarcie umowy znaczącej
Zawarcie umowy znaczącej
Zawarcie umowy znaczącej
Zawarcie umowy znaczącej
Wybór audytora
Wybór audytora
Zawarcie umowy znaczącej
Zawarcie umowy znaczącej
Rezygnacja Członka RN.
Rezygnacja Członka RN.