Raporty bieżące

 • Wszystkie
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
Powołanie Członka Zarządu
Przydział akcji BoomBit S.A.
Zawarcie umowy znaczącej
Zbycie znacznego pakietu akcji
Uchwała o wypłacie dywidendy
Rejestracja zmian w statucie
Przekroczenie progu 5% głosów
Zawarcie umowy znaczącej
Wybór audyora
Projekty uchwał na NWZA
Powołanie członka zarządu
Zawarcie umowy znaczącej
Zawarcie umowy znaczącej
Zawarcie umowy znaczącej
Wybór audytora
Zawarcie umowy znaczącej
Rezygnacja Członka RN.