Data przekazania: 23.05.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2022
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu 20 maja 2022 r. otrzymał od akcjonariusza, Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej o treści zamieszczonej w załączniku do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
Emil Dłużewski – Członek Zarządu