Data przekazania: 21.09.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2010
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od spółki Karswell Ltd z siedzibą w Nikozji o nabyciu w dniu 16 września 2010 r. 5.408.000 akcji spółki ATM Grupa S.A.

Przed powyższym nabyciem Karswell Ltd posiadała 4.749.980 akcji spółki ATM Grupa S.A., co stanowiło 5,52% kapitału zakładowego spólki, akcje uprawniały do 4.749.980 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowiło 4,36% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Po dokonaniu powyższego nabycia akcji, aktulanie Karswell Ltd posiada 10.157.980 akcji spółki, co stanowi 11,81% kapitału zakładowego spółki, akcje uprawniają do 10.157.980 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 9,32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu