Data przekazania: 26.05.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 19/2022
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu 25 maja 2022 r. otrzymał od akcjonariusza, Przemysława Kmiotka zgłoszenia dwóch kandydatów na Członków Rady Nadzorczej o treści zamieszczonej w załączniku do niniejszego raportu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
Emil Dłużewski – Członek Zarządu