Data przekazania: 24.04.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że zmienia termin publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok na dzień 27 kwietnia 2012 r.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu