Data przekazania: 07.08.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 35/2007
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, iż następuje zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości
skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2007 r.

Przekazanie raportu nastąpi w dniu 10 sierpnia 2007 r.

Pierwotnym terminem publikacji raportu był dzień 14 sierpnia 2007 r.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu