Data przekazania: 04.05.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2020
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Emitent) informuje, że korzystając z §21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 r., zdecydował o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r. z pierwotnego 29 maja 2020 r., na 10 czerwca 2020 r.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu