Data przekazania: 30.05.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym tj. 30 maja 2008 r. Pan Michał Kowalczewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu