Data przekazania: 13.03.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2020
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd spółki ATM Grupa S.A. (dalej: Emitent) informuje, że 13 marca 2020 roku wpłynęło do Emitenta oświadczenie Pana Piotra Stępniaka o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem na dzień, poprzedzający dzień w którym odbędzie się najbliższe Walne Zgromadzenie Emitenta.
Decyzję tę Pan Piotr Stępniak motywuje faktem, iż 30 maja 2020 roku upływa dwanaście lat pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej, co zgodnie z przepisami ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym art. 129 ust. 3 pkt. 8, skutkuje utratą statusu niezależnego członka komitetu audytu.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu