Data przekazania: 26.05.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2014
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 maja 2014 roku
podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.
Dywidenda zostanie wypłacona w wysokości 13 488 000,- zł tj. 0,16 zł na jedną akcję.
Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje spółki serii A i B.
Dzień dywidendy został ustalony na 2 czerwca 2014 roku.
Dniem wypłaty dywidendy będzie 16 czerwca 2014 roku.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołebiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu