Data przekazania: 28.02.2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2006
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że 27 lutego 2006 r. Pan Okil Khamidow złożył z dniem 28 lutego 2006 r. rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu. Decyzja ta spowodowana została brakiem mozliwości pogodzenia obowiązków reżysera programów spółki z uczestniczeniem w bieżących posiedzeniach i pracach zarządu. Zmiana ta pozwoli na dalszy, niezakłócany udział Pana Khamidova w realizacji produkcji telewizyjnych spółki.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu