Data przekazania: 30.05.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 17/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. przekazuje treść protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 maja 2008 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu