Data przekazania: 27.05.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 17/2019
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że akcjonariuszami, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytym w dniu 27 maja 2019 roku posiadali co najmniej 5% ogółu głosów reprezentowanych na tym zgromadzeniu byli:

1. KURZEWSKI INVESTMENT S.A.R.L, która na zgromadzeniu dysponowała 57 420 000 głosów, stanowiącymi 79,58% udziału głosów na zgromadzeniu i 53,51% udziału w głosach ogółem,

2. NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, który na zgromadzeniu dysponował 5 454 700 głosów, stanowiącymi 7,56% udziału głosów na zgromadzeniu i 5,08% udziału w głosach ogółem.

3. AXA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, który na zgromadzeniu dysponował 4 492 335 głosów, stanowiącymi 6,23% udziału głosów na zgromadzeniu i 4,19% udziału w głosach ogółem.

4. GOVERNMENT OF NORWAY, który na zgromadzeniu dysponował 4 788 786 głosów, stanowiącymi 6,64% udziału głosów na zgromadzeniu i 4,46% udziału w głosach ogółem.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu