Data przekazania: 15.06.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 26/2022
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2022 roku Emitent otrzymał od Wiceprezesa Zarządu Pana Przemysława Kmiotka, powiadomienie o transakcji na akcjach ATM Grupa S.A., zawartej w dniu 14 czerwca 2022 r., o której mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia MAR.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Imię i Nazwisko – Stanowisko/Funkcja
Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
Emil Dłużewski – Członek Zarządu