Akcjonariusze

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA

AkcjonariuszLiczba akcjiProcent kapitałuLiczba głosówProcent głosówData zmiany
Ogółem84.300.000100%107.300.000100%
Kurzewski Tomasz z Michalak-Kurzewską Dorotą, poprzez Kurzewski Investment S.a.r.l.34.420.00040.83 %57.420.00053.51 %2013-07-09
Solorz Zygmunt z podmiotami zależnymi14.688.00017.42 %14.688.00013.69 %2017-06-27
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA10.326.24612.25 %10.326.2469.62 %2018-12-11
Nationale-Nederlanden OFE portfel6.955.0008.25 %6.955.0006.48 %2016-12-31

Kapitał zakładowy Spółki

Kapitał zakładowy Spółki tworzy 84 300 000 akcji, w tym:

23 000 000 akcji Serii A – imienne, uprzywilejowane co do głosu (na jedną akcję przypadają dwa głosy)
61 300 000 akcji Serii B – zwykłe na okaziciela
14 marca 2008 miał miejsce split akcji. Wartość nominalna każdej akcji wyniosła 10 gr.