Data przekazania: 21.09.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2010
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Pana Zygmunta Solorza-Żak o nabyciu w dniu 16 września 2010 r. przez Karswell Ltd z siedzibą w Nikozji (podmiot zależny od Pana Zygmunta Solorza-Żak) 5.408.000 akcji spółki ATM Grupa S.A.

Przed powyższym nabyciem Pan Zygmunt Solorz-Żak posiadał wraz z podmiotami zależnymi 9.280.000 akcji spółki ATM Grupa S.A., co stanowiło 10,79% kapitału zakładowego spólki, akcje uprawniały do 9.280.000 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowiło 8,52% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Po dokonaniu powyższego nabycia akcji, aktulanie Pan Zygmunt Solorz-Żak posiada wraz z podmiotami zależnymi 14.688.000 akcji spółki, co stanowi 17,08% kapitału zakładowego spółki, akcje uprawniają do 14.688.000 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 13,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Ponadto Pan Zygmunt Solorz-Żak poinformował w niniejszym zawiadomieniu, że nie zamierza dalej zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zagromadzeniu spółki w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu