Data przekazania: 19.04.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2017-kor.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. przesyła w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 5/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r. plik z projketami uchwał, które zostaną przedłożone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 18 maja 2017 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu