Data przekazania: 05.06.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 21/2008
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A.podaje do wiadomości listę akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 maja 2008 r. posiadali co najmniej 5% ogółu głosów reprezentowanych na tym zgromadzeniu.

1. Dorota Michalak-Kurzewska – 28.710 tys.głosów, co stanowiło 43,22% ogółu głosów na zgromadzeniu i 26,34% ogólnej liczby głosów
2. Tomasz Kurzewski – 28.710 tys.głosów, co stanowiło 43,22% ogółu głosów na zgromadzeniu i 26,34% ogólnej liczby głosów.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu