Data przekazania: 20.01.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2023
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (,,Spółka”), wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR niniejszym informuje, że dnia 20 stycznia 2023 r. otrzymał od KURZEWSKI INVESTMENT Société à responsabilité limitée z siedzibą w Luksemburgu, osoby blisko związanej z Panem Tomaszem Kurzewskim, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcjach na akcjach ATM Grupa S.A., zawartych w dniu 20 stycznia 2023 r., o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Pełną treść powiadomienia załączono do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
Alicja Pietraszkiewicz – Prokurent