Data przekazania: 04.09.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2015
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM GRUPA S.A. informuje, że Spółka oraz podmioty od niej zależne zawarły w okresie ostatnich 8 miesięcy z Telewizją Polską S.A umowy, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej tzn. ich sumaryczna wartość wynosi 34 185 tys. PLN, co przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Umowy dotyczą produkcji programów telewizyjnych oraz świadczenia usług technicznych, okołoprodukcyjnych oraz wynajmu studiów na rzecz TVP.

Umową o największej wartości jest umowa z dnia 26 sierpnia 2015 r. zawarta przez spółkę Profilm Sp. z o.o. na realizację kolejnych sezonów serialu „Ojciec Mateusz”. Wartość tej umowy wynosi 12 750 tys. zł.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu