Data przekazania: 28.05.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2008
Podstawa prawna: Inne uregulowania

TREŚĆ

W związku z §29 Regulaminu Giełdy, Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu 27 maja 2008 r. Pan Piotr Stępniak został zgłoszony jako kandydat na członka Rady Nadzorczej przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., obecnego akcjonariusza spółki. Głosowanie nad zmianami w składzie Rady Nadzorczej odbędzie się na nabliższym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 maja 2008 r.

Pan Piotr Stępniak posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Purdue w Stanach Zjednoczonych, Ecole Supérieure de Commerce de Rouen we Francji oraz Uniwersytet Guelph w Kanadzie.

Przebieg pracy zawodowej
2005 – 2008 GETIN Holding S.A. (Prezes Zarządu)
2001 – 2005 Lukas S.A. (Członek Zarządu)
2001 – 2005 Lukas Bank S.A. (Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za linię bankowości detalicznej),
2000 – 2001 Lukas Bank S.A. (Dyrektor Departamentu Marketingu)
1998 – 1999 ARAMARK (Dyrektor generalny ds. rozwoju rynku)
1997 – 1998 Bank Handlowy ( Projekt HandloBank)
1993 – 1997 PepsiCo (Zespół Rozwoju Rynku)
1987 – 1992 Air Canada Airport Operations, Sales and Customer Service

Sprawowane funkcje w organach nadzorczych spółek:
2003-2004 Europejski Fundusz Leasingowy S.A., Członek Rady Nadzorczej
2003-2007 członek RN Tu Europa SA, Tunż Europa S.A.
2005-2008 Przewodniczący RN GETIN Bank
2006-2008 Przewodniczący RN Noble Bank
2006-2008 członek RN Noble Funds TFI S.A.
2005-2008 członek RN Open Finance S.A.
2005-2008 członek RN Fiolet S.A.
2005-2006 członek RN GETIN Leasing S.A.
2005-2008 członek RN Powszechny Dom Kredytowy we Wrocławiu S.A.
2005-2008 członek RN Carcade ooo, Federacja Rosyjska
2007-2008 członek RN Prikarpattya Bank Ukraina

Obecnie Pan Piotr Stępniak jest udziałowcem spółki S4. Strefa Kredytów Sp. z o.o., ponadto jest członkiem Rady Nadzorczej w spółkach: Fundusz Mikro Sp. z o.o, Skarbiec Asset Management Holding S.A. oraz KRUK S.A.

Pan Stępniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności ATM Grupa S.A, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu