Data przekazania: 04.08.2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2006
Podstawa prawna: Treść raportu:

TREŚĆ

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Tomasz Kurzewski – Prezes Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu