Data przekazania: 03.07.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 13/2020-kor.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. publikuje niniejszym raportem korygującym wszystkie załączniki związane z raportem 13/2020.

  • Nota biograficzna kandydata
  • Zgoda na kandydowanie i oświadczenia kandydata
  • PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
    Paweł Tobiasz – Członek Zarządu