Data przekazania: 02.07.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2021
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Emitent) informuje, że otrzymał uzasadnienie wyroku w sprawie ze skargi złożonej przez Emitenta do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej: WSA) na postanowienie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (dalej: KRRiT) w sprawie dotyczącej przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przedłużenie koncesji na kolejny okres po wygaśnięciu dotychczasowej koncesji. WSA przychylił się do stanowiska Emitenta i uznał, że termin ten ma charakter procesowy, a nie materialny. Oznacza to, że Emitent może wnioskować o jego przywrócenie.
Wyrok WSA jest nieprawomocny. Od wyroku tego KRRiT służy prawo złożenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjnej. Emitent nie posiada wiedzy, czy KRRiT ma zamiar z tego prawa skorzystać.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu