Data przekazania: 25.04.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2018
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pozytywną ocenę wniosku Zarządu ATM Grupa S.A. z dnia 18 kwietnia 2018 r. dotyczącego podziału zysku osiągniętego w 2017 roku i wypłaty dywidendy.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu