Data przekazania: 08.12.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2009
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

W dniu 7 grudnia 2009 r. Zarząd ATM Grupa S.A. powołał funkcję prokurenta samoistnego.
Stanowisko to objęła Pani Dorota Michalak-Kurzewska, która tym samym złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu