Data przekazania: 04.09.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2018
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku na dzień 24 września 2018 roku.
Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 14 września 2018 roku.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu