Data przekazania: 26.02.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2010
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu wczorajszym tj. 25 lutego 2010 r. otrzymał od EFG Bank SA zawiadomienie, że w związku z transakcją zawartą przez EFG Bank SA w dniu 23 lutego 2010 r, polegającą na sprzedaży 2 741 980 szt. akcji, początkowa liczba akcji w ilości 6 741 980 szt. akcji, która stanowiła 7,84% kapitału zakładowego spółki oraz 6,19% głosów na WZA, spadła do wysokości 4 000 000 szt. akcji, co stanowi 4,65% kapitału zakładowego spółki oraz 3,67% głosów na WZA.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu