Data przekazania: 27.05.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 21/2022
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu 27 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do Rady Nadzorczej:

Tomasza Kurzewskiego na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Marcina Michalaka na funkcję Członka Rady Nadzorczej,
Barbarę Pietkiewicz na funkcję Członka Rady Nadzorczej,
Katarzynę Beuch na funkcję Członka Rady Nadzorczej,
Artura Hoffmana na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Tomasz Kurzewski przedsiębiorca, filantrop, miłośnik zabytkowej motoryzacji. Posiada wykształcenie wyższe (inż.) – ukończył studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (kierunek: technika rolnicza i leśna).
Tomasz Kurzewski zdobywał wiedzę i doświadczenie, pracując:
• w latach 1990-1992 – jako jeden z pierwszych pracowników i współtwórców PTV ECHO,
• od 1992 – w ATM Total Vision s.c. jako założyciel i współwłaściciel,
• w latach 1995 – 1999 – w Telewizji Dolnośląskiej Sp. z o.o. jako Dyrektor Generalny i Wiceprezes Zarządu,
• w latach 1996-1997 – w Telewizji Regionalnej Zagłębia Miedziowego Lubin Sp. z o.o. w Lubinie jako Wiceprezes Zarządu,
• w latach 1997-2004 – w Vigor Telewizja Gorzów Sp. z o.o. jako Prezes Zarządu,
• w latach 1999-2002 – w Polskie Media S.A. jako Prezes Zarządu, twórca telewizji TV4,
• od 2002 – w Topacz Investment Sp. z o.o. (wcześniej Zamek Topacz Sp. z o.o.) jako Prezes Zarządu,
• w latach 2002-2003 – w S.I.A. Polsat Baltic w Rydze (Łotwa) jako Wiceprezes Zarządu,
• w latach 2003-2011 – w ATM Grupa S.A. jako Prezes Zarządu,
• w latach 2004 – 2007 – w Topacz Investment Sp. z o.o. jako Wiceprezes Zarządu,
• od 2011 – w spółce ATM Grupa S.A. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
• od 2017 – w spółkach ATM System Sp. z o.o., ATM Inwestycje Sp. z o.o. oraz ATM Studio Sp. z o.o. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
• od 2020 – współwłaściciel Telewizja ECHO 24 Sp. z o.o.,
• od 2021 – członek Rady Uczelni Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego.
Tomasz Kurzewski jest wspólnikiem spółki Topacz Investment Sp. z o.o., Willa Topacz Sp. z o.o. oraz Kurzewski Investment S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu.
Wszystkie wymienione podmioty nie prowadzą działalności konkurencyjne w stosunku do działalności Spółki.
Tomasz Kurzewski nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej ani spółki kapitałowej jak również nie jest członkiem organu konkurencyjnej osoby prawnej.
Tomasz Kurzewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Marcin Michalak posiada wykształcenie wyższe techniczne (dr inż.) – ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej.
Marcin Michalak zdobywał wiedzę i doświadczenie, pracując:
• w latach 1973-1988 – na Politechnice Wrocławskiej, początkowo jako asystent, następnie jako adiunkt,
• od roku 1989 – prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą P.P. Metalplast,
• w latach 2004-2007 oraz 2016-2020 – w Topacz Investment Sp. z o.o. jako Prezes Zarządu,
• w latach 2007-2016 – w Topacz Investment Sp. z o.o. jako Prokurent.
Marcin Michalak nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej ani spółki kapitałowej jak również nie jest członkiem organu konkurencyjnej osoby prawnej.
Marcin Michalak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Barbara Pietkiewicz posiada wykształcenie wyższe (mgr prawa) – ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto Barbara Pietkiewicz ukończyła podyplomowe studium dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim.
Barbara Pietkiewicz zdobywała wiedzę i doświadczenie, pracując:
• w latach 1969-1977 – w Polskim Radio Wrocław jako kierownik redakcji informacji,
• w latach 1977-1981 – w Telewizji Polskiej Wrocław jako sekretarz programowy,
• w latach 1990-1991 – w Oddziale Telewizji Polskiej we Wrocławiu jako Dyrektor Redaktor Naczelny oraz Dyrektor Programu 2 TVP,
• w latach 1993-2003 – w Telewizji Polsat S.A. jako Dyrektor Programowy,
• w latach 2003-2005 – w Polskie Media S.A. jako Prezes Zarządu.
Barbara Pietkiewicz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej ani spółki kapitałowej jak również nie jest członkiem organu konkurencyjnej osoby prawnej.
Barbara Pietkiewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Barbara Pietkiewicz posiada status członka niezależnego.

Katarzyna Beuch posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz podyplomowego studium przy Warszawskim Instytucie Bankowości we współpracy z Uniwersytetem Południowej Karoliny z zakresu zarządzania aktywami i pasywami oraz ryzykiem bankowym. Posiada kwalifikacje ACCA od 2000 roku (FCCA od 2005). Katarzyna Beuch zdobywała wiedzę i doświadczenie, pracując:
• w latach 1992 – 1996 – w Departamencie Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku Zachodniego S.A. we Wrocławiu,
• w latach 1996 – 2006 – w Dziale Audytu Ernst & Young Audit sp. z o.o. – menedżer od VII 2003,
• w latach 2006 – 2009 – w Getin Holding S.A – Zastępca Dyrektora Finansowego,
• w latach 2009 – 2012 – w Getin Holding S.A. – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy,
• w latach 2014 – 2016 – w Santander Consumer Banku S.A. – Dyrektor Departamentu Rachunkowości,
• w latach 2016 – 2018 – w KGHM Polska Miedź S.A. – Dyrektor Naczelny ds. Kontrolingu i Analiz Ekonomicznych,
• od kwietnia 2013 – w Kruk S.A. – niezależny Członek Rady Nadzorczej i Przewodnicząca Komitetu Audytu,
• od maja 2020 – w Benefit Systems S.A. – Dyrektor Finansowy
Katarzyna Beuch nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej ani spółki kapitałowej jak również nie jest członkiem organu konkurencyjnej osoby prawnej.
Katarzyna Beuch nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Katarzyna Beuch posiada status członka niezależnego.

Artur Hoffman posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, wydział Informatyki i Zarządzania. Artur Hoffman był uczestnikiem wielu szkoleń i seminariów w zakresie zarządzania, ponadto pogłębiał wykształcenie w Hallam University of Sheffield.

Artur Hoffman zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując:
• w latach 1996 – 1998 w firmie Thermaflex jako Menadżer ds. Marketingu,
• w latach 1998 – 2000 w firmie Saint-Gobain Isover jako Menadżer Sprzedaży,
• w latach 2003 – 2007 w firmie Sitaco Sp. z o.o. jako Członek Zarządu,
• w latach 2000 – 2017 w firmie SIG Sp. z o.o. jako Dyrektor Handlowy,
• od 2017 roku w firmie fischer Polska sp. z o.o. jako Prezes Zarządu.
Artur Hoffman nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej ani spółki kapitałowej jak również nie jest członkiem organu konkurencyjnej osoby prawnej.
Artur Hoffman nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Pan Artur Hoffman posiada status członka niezależnego.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
      Emil Dłużewski – Członek Zarządu