Data przekazania: 09.11.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 35/2022
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (,,Spółka”) wykonując obowiązek ustalony w art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR niniejszym informuje, iż dnia 9 listopada 2022 r. do Spółki wpłynęła korekta zawiadomienia przekazanego w dniu 15 stycznia 2022 r. w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, od osoby pełniącej funkcje zarządcze pana Przemysława Kmiotka – Wiceprezesa Zarządu Spółki, opublikowanego w raporcie ESPI nr 6/2022.
Korekta polega na informacji o błędnym zawiadomieniu o transakcji nabycia akcji, do którego faktycznie nie doszło.

Pełną treści zawiadomienia załączono do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
Alicja Pietraszkiewicz – Prokurent