Data przekazania: 31.05.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 27.06.2011 r. o godzinie 12.00 w Bielanach Wrocławskich, przy ulicy Dwa Światy 1.

 • Projekty uchwał
 • Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej
 • Ocena działalności społki
 • Formularz pełnomocnictwa i instrukcji dla pelnomocnika
 • Regulaminu RN – załącznik do projektu uchwały
 • Regulamin WZA – załącznik do projektu uchwały
 • PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
  Paweł Tobiasz – Członek Zarządu