Data przekazania: 16.09.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 24/2013-kor.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. w związku z publikacją w dniu 3 września raportu bieżącego o nr 24/2013 koryguje treść raportu poprzez dodanie na końcu zdania o następującej treści:

Wartość ewidencyjna Nieruchomości w księgach rachunkowych Spółki zależnej 1 wynosiła 23.655.578,00 zł.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu