Data przekazania: 28.06.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu wczorajszym tj. 27 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Tomasza Kurzewskiego na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Dotychczasowy Przewodniczący Rady Marcin Michalak został odowłany z dotychczas pełnionej funkcji Przewodniczącego pozostając nadal w składzie Rady Nadzorczej.
Jednocześnie w tym samym dniu na posiedzeniu Rady Nadzorczej Marcin Michalak został wybrany na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Aktulanie w skład Rady Nadzorczej wchodzą:
– Tomasz Kurzewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
– Marcin Michalak – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
– Barbara Trzeciak-Pietkiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
– Marcin Chmielewski – Członek Rady Nadzorczej,
– Piotr Stępniak – Członek Rady Nadzorczej.

Tomasz Kurzewski posiada wykształcenie wyższe (inż.): ukończył studia w Akademii Rolniczej w Lublinie (kierunek: technika rolnicza i leśna).

Tomasz Kurzewski jest założycielem a także, wraz z żoną Dorotą Michalak-Kurzewską podmiotem dominującym spółki ATM Grupa S.A.

Tomasz Kurzewski zdobywał wiedzę i doświadczenie, pracując m.in.:
– w latach 1990 – 1992 – współpracował z Telewizją Echo we Wrocławiu,
– w latach 1992 – 1995 – w ATM Total Vision s.c. we Wrocławiu jako współwłaściciel,
– w latach 1995 – 1999 – w Telewizji Dolnośląskiej Sp. z o.o. we Wrocławiu jako Dyrektor Generalny i Wiceprezes Zarządu,
– w latach 1996 – 1997 – w Telewizji Regionalnej Zagłębia Miedziowego Lubin Sp. z o.o. w Lubinie jako Wiceprezes Zarządu,
– w latach 1997 – 1998 – w Art System Sp. z o.o. we Wrocławiu jako Prezes Zarządu,
– latach 1997 – 2004 – w Vigor Telewizja Gorzów Sp. z o.o. we Wrocławiu jako Prezes Zarządu,
– w latach 1998 – 1999 – w TK3 Systemy Profesjonalne Sp. z o.o. we Wrocławiu jako Wiceprezes Zarządu,
– w latach 1999 – 2002 – w Polskie Media S.A. w Piasecznie jako Prezes Zarządu,
– w latach 1999 – 2009 – ATM Investment jako Wiceprezes Zarządu,
– od roku 2002 – w Topacz Investment Sp. z o.o. we Wrocławiu jako prezes zarządu (w latach 2004 -2007– Wiceprezes Zarządu),
– w latach 2002 – 2003 – w S.I.A. Polsat Baltic w Rydze (Łotwa) jako Wiceprezes Zarządu,
– w latach 2003 – 2011 – w ATM Grupa S.A. jako Prezes Zarządu,
– w latach 2004 – 2011 – w ATM System Sp. z o.o. jako Wiceprezes Zarządu.

Tomasz Kurzewski jest wspólnikiem spółki Topacz Investment Sp. z o.o. we Wrocławiu , w
której pełni funkcję Prezesa Zarządu, Hotel Topacz Sp. z o.o. w Ślęzy oraz TV Market 24 Sp. z o.o. w Poznaniu. Wszystkie wymienione podmioty nie prowadzą działalności konkurencyjne w stosunku do działalności emitenta. Tomasz Kurzewski nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej ani spółki kapitałowej jak również nie jest członkiem organu konkurencyjnej osoby prawnej. Tomasz Kurzewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu