Data przekazania: 11.05.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2020
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Spółka) informuje, że zespoły produkcyjne podjęły skonkretyzowane działania zmierzające do wznowienia realizacji zdjęć do niemal wszystkich produkcji. Również spółka zależna ATM System Sp. z o.o. wraca do realizacji swoich usług zarówno świadczonych na rzecz Grupy kapitałowej jak i podmiotów zewnętrznych, w skali porównywalnej do tej sprzed ogłoszenia zagrożenia epidemicznego. Zakładamy, że gotowość osiągniemy 25 maja br.

Zostały już przygotowane procedury bezpieczeństwa planów zdjęciowych, zweryfikowane i zatwierdzone przez ekspertów medycznych, którzy byli uczestnikami m.in. polskich misji medycznych do włoskiej Lombardii czy USA.
Aktorzy i członkowie ekip będą wyposażani w środki ochrony osobistej, a plany zdjęciowe w pomieszczeniach zamkniętych będą regularnie odkażane. Scenariusze zostały zmienione w ten sposób, aby realizacja scen była możliwa z zachowaniem wszystkich uzgodnionych środków ostrożności. Liczymy, że wdrożenie tych procedur pozwoli nam zmaksymalizować poziom bezpieczeństwa naszych współpracowników.

Oczywiście nie mamy gwarancji, że do planowanego dnia wznowienia zdjęć nie zaistnieje szczególna sytuacja bądź zmiana rządowych przepisów, która opóźni ten termin, lub spowoduje konieczność jego przełożenia na czas nieokreślony. Mimo organizowanych zabezpieczeń liczymy się też z ryzykiem, że z przyczyn niezależnych nie uda się uniknąć zarażeń członków ekip, do których mogłoby dojść czy to na planach czy też w innych miejscach, w których będą oni przebywać w okresach zdjęciowych. Potwierdzone przypadki zachorowań będą wiązały się z koniecznością poddania się chorych osób zaleceniom służb sanitarnych, w tym również kwarantannie, co może prowadzić nawet do okresowego zawieszenia realizacji zdjęć.

Rozważając i analizując te ryzyka doszliśmy jednak do wniosku, że czas przestoju wydłużany do momentu kiedy zagrożenie epidemiczne przestanie istnieć jest niemożliwy do wiarygodnego przewidzenia. Dlatego w trosce o interesy nie tylko akcjonariuszy, ale również członków ekip i pozostałych współpracowników, którzy niemal gremialnie zgłaszają wolę powrotu na plany zdjęciowe mimo trwającej epidemii, podjęliśmy decyzję o próbie wznowienia zdjęć przy zastosowaniu wszystkich możliwych środków bezpieczeństwa.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu