Data przekazania: 03.08.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2020
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy w dniu 3 sierpnia 2020 roku.

  • Załącznik do uchwały nr 20 – Polityka wynagrodzeń
  • PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
    Paweł Tobiasz – Członek Zarządu