Data przekazania: 22.08.2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2006
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

W uzupełnieniu raportu nr 11/2006 z dnia 04.08.2006 r. zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że dnia 4 sierpnia 2006 r. spółka oraz Telefonia Dialog S.A. z siedzibą we Wrocławiu zawarły umowę sprzedaży 1600 udziałów spółki Tele Video Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanch Wrocławskich o łącznej wartości nominalnej 800 tys. złotych, na mocy której Telefonia Dialog S.A. objęła 100% udziałów spółki.

Kapitał zakładowy Tele Video Media Sp. z o.o wynosi 800 tys. zł i dzieli się na 1 600 w całości prawidłowo opłaconych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.

Cena zbycia 100% udziałów o łącznej wartości nominalnej 800 tys. zł wyniosła 1642 tys. zł.

Wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych ATM Grupy S.A. wynosiła 800 tys. zł.

Powiązania między osobami zarządzającymi lub nadzorującymi ATM Grupę S.A. a nabywcą udziałów nie występują.

Kryterium uznania aktywów za znaczące: zbyte przez spółkę aktywa finansowe stanowią więcej niż 20% kapitału zakładowego spółki Tele Video Media Sp. z o.o.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Tomasz Kurzewski – Prezes Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu