Data przekazania: 21.05.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2019
Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 8 maja 2019 r. informującym o wyniku kontroli w zakresie podatku dochodowego za lata 2013 i 2014 Zarząd ATM Grupa S.A. niniejszym informuje, że po konsultacjach z doradcami podatkowymi nie zgadza się z nieprawidłowościami stwierdzonymi w ustaleniach kontroli celno-skarbowej dotyczącej roku 2014 i nie złoży korekty deklaracji podatkowej CIT.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Imię i Nazwisko – Stanowisko/Funkcja
Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu