Data przekazania: 27.04.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2007
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A.podaje do widomości listę akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 kwietnia 2007 r. posiadali co najmniej 5% ogółu głosów reprezentowanych na tym zgromadzeniu.

1. Dorota Michalak-Kurzewska – 1 493 000 głosów co stanowiło 91,99% ogółu głosów na zgromadzeniu i 31,43% ogólnej liczby głosów

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu