Data przekazania: 26.05.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2014
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy w dniu 26 maja 2014 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Grażyna Gołebiowska – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu