Data przekazania: 11.01.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 20/2009-kor.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. podaje do wiadomości uzupełniony dokument zawierający uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 grudnia 2009 r.

Dokument został uzupełniony o treść uchwał porządkowych tj. powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzenie porządku obrad.
Ponadto informacje o ilościach oddanych głosów przy poszczególnych uchwałach uzupełniono o fakt, iż oddane głosy były ważne a także wymieniono wszystkie rodzaje głosów, również te których liczba wyniosła zero.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu