Data przekazania: 09.12.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2021
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 9 grudnia 2021 roku Emitent otrzymał od Wiceprezesa Zarządu Pana Przemysława Kmiotka, powiadomienie o transakcji na akcjach ATM Grupa S.A., zawartych w dniu 08 grudnia 2021 r., o których mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu