Data przekazania: 15.11.2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2006
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu 30 października 2006 roku spółka zawarła umowę z Grupą Filmową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na realizację przez Grupę Filmową na rzecz ATM Grupa S.A. serialu pt. „Ekipa”.
Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych spółki.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu