Data przekazania: 30.10.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 24/2020
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalek: Emitent) informuje, że w dniu 30 października 2020 r. Emitent otrzymał Decyzję od Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu (dalej: Naczelnik DUCS). Naczelnik DUCS poinformował w niej, że rozpatrzył odwołanie Emitenta z dnia 16 października 2019 r. od decyzji Naczelnika DUCS z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2014 r. w kwocie 5.822.668 zł oraz że postanowił uchylić w całości ww. decyzję i umorzyć postępowanie w sprawie. Decyzja jest ostateczna i podlega wykonaniu.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu