Data przekazania: 17.08.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 37/2007
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2007 roku dokonano przydziału 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D objętych Publiczną Ofertą z zachowaniem prawa poboru.

W ramach zapisów podstawowych subskrybowano 698.358 akcji, które przydzielono inwestorom zgodnie ze złożonymi i opłaconymi zapisami. W ramach zapisów dodatkowych złożono i opłacono zapisy na 112.693 akcje. Stopa redukcji zapisów dodatkowych wyniosła 98,54%.

Jednocześnie informujemy, że raport przewidziany przez § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zostanie przekazany w terminie dwóch tygodni od zakończenia subskrypcji.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu