Data przekazania: 25.10.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 50/2007
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd spółki ATM Grupa S.A. informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym zawiadomienie o zarejestrowaniu w dniu 17.10.2007r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu podniesienia kapitału zakładowego społki zależnej ATM System Sp. z o.o. do kwoty 12 mln. zł, co stanowi 24 tys. udziałów, które w całości należą do emitenta i dają 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu