Data przekazania: 07.12.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 17/2009
Podstawa prawna: Inne uregulowania

TREŚĆ

Stosownie do postanowień przepisów art. 504 ksh Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich po raz drugi informuje, iż zamierza dokonać połączenia ATM Investment Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) z ATM Grupa S.A. (Spółka Przejmująca). Połączenie będzie dokonane zgodnie z przepisami art. 492 § 1 pkt. 1) ksh, przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

Plan połączenia został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 12.11.2009 r., Nr 221, poz. 14096.

Akcjonariusze mogą zapoznać się z:
• planem połączenia,
• sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta,
• projektami uchwał o połączeniu spółek,
• stanowiskiem zarządów łączących się spółek uzasadniającym połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne,
w siedzibie Spółki Przejmującej w Bielanach Wrocławskich przy ul. Dwa Światy 1, w terminie od 20.11.2009 r. do dnia Walnego Zgromadzenia.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu