Data przekazania: 19.01.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2009
Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. przekazuje w załączonym pliku wykaz informacji określonych w art.56 ust.1 ustawy o ofercie publicznej, podanych do publicznej wiadomości w roku kalendarzowym 2008. Informacje przekazane do publicznej wiadomości w roku 2008 są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.atmgrupa.pl.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu