Data przekazania: 03.08.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 20/2020
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że akcjonariuszami, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytym w dniu 3 sierpnia 2020 roku posiadali co najmniej 5% ogółu głosów reprezentowanych na tym zgromadzeniu byli:

1. KURZEWSKI INVESTMENT S.A.R.L, która na zgromadzeniu dysponowała 56 730 000 głosów, stanowiącymi 64,39% udziału głosów na zgromadzeniu i 52,87% udziału w głosach ogółem,

2. NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, który na zgromadzeniu dysponował 5 454 781 głosów, stanowiącymi 6,19% udziału głosów na zgromadzeniu i 5,08% udziału w głosach ogółem.

3. AXA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, który na zgromadzeniu dysponował 4 492 335 głosów, stanowiącymi 5,10% udziału głosów na zgromadzeniu i 4,19% udziału w głosach ogółem.

4. METLIFE OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, który na zgromadzeniu dysponował 5 200 000 głosów, stanowiącymi 5,90% udziału głosów na zgromadzeniu i 4,85% udziału w głosach ogółem.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu