Data przekazania: 27.05.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2019
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 maja 2019 roku
podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.
Dywidenda zostanie wypłacona w wysokości 19 389 000,- zł tj. 0,23 zł na jedną akcję.
Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje spółki serii A i B.
Dzień dywidendy został ustalony na 3 czerwca 2019 roku.
Dniem wypłaty dywidendy będzie 10 czerwca 2019 roku.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu