Data przekazania: 17.04.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2019
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2019 r. spółka współkontrolowana BoomBit S.A. (dalej: Spółka) podała do wiadomości ostateczną cenę emisyjną za jedną akcję Spółki, która wynosi 19 zł. Jednocześnie Emitent zdecydował się nie oferować do sprzedaży akcji Spółki.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu